Ship To
Use for the shipto same as billto address
Add/Edit shipment address
Name SKU Price Quantity / Update Discount Total
 
Product prices result

Selected shipment

No shipment selected

Please select a shipment method

We are sorry, no shipment method matches the characteristics of your order.

 
Total:
0,00 €
Notes and special requests
Algemene voorwaarden

Ik heb de algemene voorwaarden gelezen

1) De huurder is aansprakelijk voor alle door zichzelf en/of derden toegebrachte schade aan het gehuurde

2) Bij breuk, beschadiging, defecten en/of verlies van het gehuurde, worden de kosten bij de huurder in rekening gebracht. Gehuurde apparatuur / materialen blijven onvoorwaardelijk eigendom van Kavavlam! feestverhuur Tilburg.

3) De huurder dient zelf het vervoer van het gehuurde voor zijn / haar rekening te nemen, tenzij anders overeengekomen. Uiteraard kunnen wij ook het vervoer voor u verzorgen. Zie hiervoor het kopje: bezorgservice.

Wij bezorgen tot aan de voordeur / toegangsdeur op de begane grond. De toegang moet bereikbaar zijn voor onze bestelbus. Verder vervoer van gehuurde materialen binnenshuis / achterom of binnenplaats is voor eigen zorg en risico van de huurder.

4) De gehuurde apparatuur/materialen dienen geretourneerd te worden op de afgesproken datum. Bij overschrijding van deze datum kan een toeslag in rekening worden gebracht gelijk aan de door Kavavlam gehanteerde staffelcode.

5) Staffelcode bij verhuur:

  • 1 dag 1.0 x huurprijs
  • 2 dagen 1.5 x huurprijs
  • 3 dagen 2.0 x huurprijs
  • 4 dagen 2.5 x huurprijs
  • 1 week 3 x huurprijs
  • 2 weken 6 x huurprijs

6) De huurder is verantwoordelijk voor het juist gebruik van de gehuurde apparatuur/materialen. De verhuurder is op geen enkele manier aansprakelijk voor eventuele schade en/of letsel aan zaken of personen.

7) In door de verhuurder bepaalde gevallen kan gevraagd worden om een borgsom van minimaal EUR 100,00 of legitimatie (paspoort, rijbewijs of ID kaart).

8) De op de internetsite / prijslijst vermelde prijzen gelden per dag en zijn inclusief BTW. Prijswijzigingen en drukfouten voorbehouden. Betalingen inclusief borgsom vooraf aan levering.

9) Onze materialen worden schoon en droog geleverd. tenzij anders overeengekomen verwachten we de materialen weer schoon en droog retour. Dit met uitzondering van tenten en springkussens. Bij het niet schoon retourneren van materialen worden schoonmaakkosten in rekening gebracht. De huurder dient de gehuurde materialen dan ook droog en schoon op te slaan.

10) Het is niet toegestaan gehuurde materialen te demonteren of om reparaties / aanpassingen uit te voeren zonder overleg met de verhuurder. Ook tape / plakband e.d. op tenten, springkussens, meubilair en andere gehuurde materialen zijn niet toegestaan.

11) Bij het annuleren van een bestelling tot 24 uur voor de afgesproken datum en tijd berekenen wij geen kosten. Bij een annulering binnen 24 uur voor de afgesproken datum en tijd berekenen wij 50% van de huursom.

12) Huurder dient waar nodig te zorgen voor een deugdelijke stroomvoorziening 380v / 230v. Bij gebreken is alle eventuele schade aan het gehuurde voor rekening van de huurder.

13) Huurder dient zorg te dragen voor een dekkende verzekering op het gehuurde tegen verlies, diefstal, molestschade of anderzins aangerichte schade van of aan het gehuurde gedurende de gehele huurperiode. Is dit niet (volledig) het geval dan is de huurder geheel aansprakelijk voor alle schade, verlies of diefstal. De te verzekeren waarde van het gehuurde wordt op schriftelijk verzoek van de huurder aan deze door kavavlam! Feestverhuur Tilburg medegedeeld.

14) Het is de huurder niet toegestaan het gehuurde aan derden te verhuren of in bruikleen af te staan, al dan niet tegen vergoeding, tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen.

15) Door ondertekening van een overeenkomst of accordering van een overeenkomst / offerte geeft de huurder / opdrachtgever aan akkoord te gaan met de algemene voorwaarden en gebruiksinstructies van kavavlam! Feestverhuur Tilburg.

16) Kavavlam! Feestverhuur Tilburg heeft ten alle tijden het recht om zonder opgaaf van redenen een overeenkomst niet aan te gaan of te ontbinden.

Contactgegevens

Tel:  06-26200925

telefonisch bereikbaar:

ma-di-do-vr-za 09.00 - 18.00 uur

woe 09.00 - 12.00 uur

Of mail ons op emailadres:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

of

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Jules Verneweg 21 - 11
5015 BE Tilburg

Wij zijn geopend op afspraak.
(zondag gesloten)

  

  

Notice
  • Please enter your address first